מדריך שמירת קישור לכרטיס הביקור בלוח הגזירה (CLIPBOARD) לטלפונים של שיומי

שלב ראשון

שלב שני

שלב שלישי

שלב רביעי

שלב חמישי

שלב שישי

שלב שביעי

שלב שמיני

שלב תשיעי